کتاب «آیت الله کاشانی؛ ابرمرد جهاد و اجتهاد» منتشر شد | پایگاه تخصصی اطلاع رسانی امام حسن مجتبی(ع)

خوش آمدید!
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

کتاب «آیت الله کاشانی؛ ابرمرد جهاد و اجتهاد» به کوشش سید محمود خسروشاهی از سوی مرکز تحقیق های اسلامی و انتشارات کلبه شروق قم منتشر شد.