هیئت دولت درون بعضی جلسات به وضع نماز درون کشور رسیدگی کند | پایگاه تخصصی اطلاع رسانی امام حسن مجتبی(ع)

خوش آمدید!
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

​مجلس ملی شیلی و ایرلند ادامه شهرک سازی ها درون فلسطین را محکوم کردندتقریب نیوز

|