سومین شماره دوفصلنامه پژوهشی، تاریخ نامه انقلاب منتشر شد | پایگاه تخصصی اطلاع رسانی امام حسن مجتبی(ع)

خوش آمدید!
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

به گفته خبرگزاری مهر ، سومین شماره دوفصلنامه پژوهشی، تاریخ نامه انقلاب به صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی منتشر شد.
فهرست مقالات این شماره عبارتند از:
بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر نقش منطقه ای عربستان(با تأکید بر بحران سوریه و یمن)/ محمد ستوده آرانی، احسان جعفری فر
تحقیق متغیرهای تبیینی درون رهیافت سیاسی انقلاب اسلامی/ صداقت شفیع زادۀ حور
تبیین فعالیت های فرهنگی-اجتماعی جریان روشنفکری ملی-مذهبی درون دوره ی پهلوی دوم: از شهریور۱۳۲۰ تا شروع فضای بازسیاسی ۱۳۳۹/ فریده باوریان
تحلیل مولفه های موثر بر تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی/ ابوالفضل حسن آبادی
شعر انقلاب، میدان دار ارائه گفتمان و ارزش های انقلاب اسلامی/ محسن پرویش
مبانی نظری و رهیافت های عملی سیاست خارجی نهضت آزادی ایران (۱۳۶۸- ۱۳۵۷)/ محسن بهشتی سرشت، ایرج سوری
نمایه تاریخ نامه انقلاب سال ۱۳۹۶/ محمد جمالو
همه مقالات شماره تازه دو فصل نامه پژوهشی تاریخ نامه انقلاب درون این لینک قابل دسترسی هست.