حکم ترمیم پرده بکارت درون اسلام چیست؟ | پایگاه تخصصی اطلاع رسانی امام حسن مجتبی(ع)

خوش آمدید!
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

حکم ترمیم پرده بکارت با توجه به شرایط مختلف تفاوت می کند. ولی درون حالت پیشفرض می توان گفت فریب همسر آینده و دروغ گویی درمورد باکره بودن حرام هست. ترمیم پرده بکارت از لحاظ قانونی نیز موانعی دارد.