تعمری: ما سطح بالای اردن را ثابت کردیم | پایگاه تخصصی اطلاع رسانی امام حسن مجتبی(ع)

خوش آمدید!
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

موسی تعمری، گلزن اردن مقابل سوریه پس از پیروزی اظهار داشت: سطح بالای تیممان را درون این رقابت ها اثبات کردیم.