تساوی ویارئال مقابل اسپانیول/ختافه گام نخست را مطمئن برداشت | پایگاه تخصصی اطلاع رسانی امام حسن مجتبی(ع)

خوش آمدید!
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

ویارئال درون خانه مقابل اسپانیول درون ملاقات رفت به تساوی دست یافت و ختافه نیمی از مسیر صعود را رفت.