الیوم:باران ایران بر سر یمن با 5 گل بارید | پایگاه تخصصی اطلاع رسانی امام حسن مجتبی(ع)

خوش آمدید!
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

یک رسانه عراقی نوشت:باران ایران بر سر یمن با ۵ گل بارید.